Keresés

Csak fényképes hirdetések

elado-haz.com elado-haz.com

Általános Szolgáltatási Feltételek

Az elado-haz.com oldalon elérhető internetes szolgáltatás igénybevételével Ön az alábbi feltételeket elfogadja.

Rövid összefoglaló

Szolgáltatásaink igénybevétele során nincsenek rejtett költségek, ha fizetős egy szolgáltatásunk, azt mindig előre és egyértelműen jelezzük. Díjat utólag nem számítunk fel. Szolgáltatásaink bankkártyás fizetés esetén azonnal, egyéb esetben a díj beérkezését követően aktiválódnak.

A Ön személyes adatait úgy kezeljük mintha a sajátunk lenne, azt másoknak nem adjuk át. Fizetős szolgáltatás megrendelésekkor, adatait felhasználjuk számlánk kiállításához.

A feladott ingatlan hirdetése valós ingatlanak kell lennie, a megadott információkért Ön felel.

A feladott hirdetések kizárólag ingatlanok kínálatára vonatkozhatnak, keresésére nem.

Nem hirdethető olyan ingatlan, aminek a megtekintésért vagy a tulajdonos elérhetőségéért megbízási díjat kérnek!

Az elado-haz.com oldalon feladott ingatlan hirdetésekben tilos kifelé mutató linket szerepeltetni. Ezeket a hirdetéseket az Üzemeltető jogosult felfüggeszteni, illetve törölni.

Portálunkon feladott ingatlan hirdetések tekintetében fenntartjuk a jogot a hirdetések, reklámok és egyéb, elhelyezett tartalmak törlésére, ha az:

A Felhasználók jogai és kötelezettségei

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is. Az oldalunk által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele a kifejezett, írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

Felhasználó elfogadja, hogy az elado-haz.com e-mailt küldhet a regisztrációkor használt e-mail címére. Ezek a levelek tartalmazzák a hirdetéssel kapcsolatos információkat, illetve értesítést a hirdetésre érkezett érdeklődő üzenetekről. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak.

Az elado-haz.com nem köteles ellenőrizni az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Jogunkban áll, a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket előzetes értesítés nélkül törölni, illetve a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát végrehajtani.

Fényképek

A fényképek nem tartalmazhatnak logót, feliratokat, valamint nem lehet bekeretezett.

Elérhetőségek a hirdetésben

A hirdetés szövegében tilos megadni elérhetőséget (e-mail cím, telefonszám), azt a hirdetés feladásakor külön mezőben kell megadni, így pontosan tudjuk mérni és megjeleníteni hányan érdeklődnek hirdetése iránt.

Adatvédelmi szabályzat

Az elado-haz.com tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat, és eleget tesz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (2016. április 27.), amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról rendelkezik (általános adatvédelmi rendelet, GDPR). Bővebb információért kérjük tekintse meg adatvédelmi tájékoztatónkat.

A kezelt adatok köre

Az elado-haz.com oldal használatához az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: név, e-mail cím, telefonszám és bizonyos szolgáltatások esetén a számlázási adatokat, illetve postázási adatokat.

Ingatlanhirdetés feladása esetén, a regisztrációkor megadott telefonszám nyilvánosan megjelenik, a nevét és az e-mail címét nem jelenítjük meg.

Az elado-haz.com kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy a hirdető ügyfelek vagy az látogatók tekintetében biztosítsuk a megfelelő színvonalú kiszolgálást.

Az elado-haz.com a személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Védjegyoltalom és szerzői jog

Az elado-haz.com weboldala, az azon megjelenő valamennyi információ, képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a domain tulajdonosa kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felelősség kizárása

Az elado-haz.com weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért, esetleges módosulásáért felelősséget nem vállalunk. Az oldalakon feltüntetett valamennyi információ felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

Az elado-haz.com és üzemeltetője semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók által használt keresési paraméterek és a feladott hirdetések alapján összefoglaló tanulmányokat, elemzéseket készítsen. A weboldal Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a weboldal bármely részét tetszőlegesen átalakítsa, megszüntesse, vagy kiegészítse, illetve a szolgáltatást részben, vagy egészében megszüntesse.

A weboldal használatára vonatkozó egyéb rendelkezés

Az elado-haz.com portálon (ingatlanközvetítő, ingatlanfejlesztő és –beruházó cégek) előfizetési díj ellenében több hirdetést adnak fel egyszerre, valamint a hirdetés hatékonyságát növelő szolgáltatásokat rendelhetnek meg.

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetésével késedelembe esik, Üzemeltető 30 napra inaktiválja a hirdetéseket. Ha az Ügyfél a 30. napot meghaladóan sem fizeti meg a Szolgáltatás díját akkor az Ügyfél összes hirdetését töröljük.

Amennyiben az Előfizető olyan szolgáltatást vesz igénybe, melynek feltétele harmadik féllel (pl. XML szolgáltatóval) megkötött érvényes szerződés megléte, az Előfizető nem követelheti a már befizetett szolgáltatási díj visszatérítését, amennyiben a harmadik féllel kötött szerződése bármilyen okból megszűnik.

A díjköteles szolgáltatások aktiválásához az előfizetési díjak Üzemeltetőhöz történő beérkezése szükséges. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt az Üzemeltető bankszámláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen az előfizetést megrendelő céggel/személlyel.

A portál a Hirdetési szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani a módosítással érintett hirdetők előzetes értesítése mellett. A módosításokat azok hatálybalépése előtt legalább 14 nappal a weboldalon közzétesszük. Az új ügyfelek számára a módosított szabályzat a közlés napján válik hatályossá.

Az üzemeltető fenntartják magának a változtatás jogát mind a weboldal, mind pedig az azon szereplő apróhirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.

Jelen szabályzat 2019.10.01. napján lép hatályba.

Hasznos linkek

Használati feltételek Adatvédelmi szabályzat Cookie szabályzat

Kérdése van?

Lépjen velünk kapcsolatba!